1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šių pirkimo taisyklių, su jose nurodytais dokumentais ir kita informacija, paskirtis suteikti FujiDream.lt elektroninės parduotuvės pirkėjams ir kitiems asmenims informaciją apie parduodamų prekių ir paslaugų pirkimo sąlygas.

1.2. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos, kurios nurodytos mažąja ar didžiąja raide, nurodytos vienaskaitos ar daugiskaitos forma, šiose taisyklėse turi šias reikšmes:

1.2.1. Pardavėjas – tai Lietuvos Respublikoje registruota MB „Svajonių komiksai”, įmonės kodas 305968541, registruota adresu Paryžiaus komunos g. 25A, LT-91111, Klaipėda, Tel. 8 697 66066, el.paštas: info@fujidream.lt

1.2.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje fujidream.lt.

1.2.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje fujidream.lt kartu su jose esančiomis konkrečiomis nuorodomis į fujidream.lt informacines skiltis, kurios yra neatsiejama Taisyklių dalis.

1.2.5. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis.

1.2.6. Asmeninė pirkėjo aplinka – elektroninėje parduotuvėje fujidream.lt registruoto Pirkėjo asmens duomenų ir atliktų užsakymų istorijos saugojimo bei užsakymų pateikimo vieta.

1.2.7. Prekės – elektroninėje parduotuvėje fujidream.lt siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos.

1.2.8. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.

1.2.9. Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo elektroninėje parduotuvėje fujidream.lt taisyklės.

1.3. Šios Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje fujidream.lt, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į fujidream.lt informacines skiltis.  Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.

1.4. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkėjas privalo sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių įsigijimo užsakymo ir sudaryti Sutarties.

1.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Pirkėjas prieš kiekvieną užsakymo atlikimą turi peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir ar su visomis sąlygomis sutinka. Apie Taisyklių atnaujinimą Pirkėjas bus informuojamas Asmeninėje pirkėjo aplinkoje arba įsigydamas Prekes pirmą kartą po naujų Taisyklių paskelbimo.

2. Prekių užsakymas, Sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas gali užsakyti prekes elektroninėje parduotuvėje nesiregistruodamas prie savo Asmeninės pirkėjo aplinkos, bet suvesdamas Prekių užsakymo pateikimui būtinus asmens ir kitus identifikacinius duomenis.

2.2. Kuriant Asmeninę pirkėjo aplinką privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad kuriant Asmeninę pirkėjo aplinką duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.4. Elektroninėje parduotuvėje pateikiamos Prekių nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji prekių išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas siekia pateikti maksimaliai tikrovę atitinkančius Prekės iliustracinius atvaizdus, tačiau Pirkėjas supranta, kad Prekė realybėje gali skirtis.

2.5. Prekės, nurodomos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jei Pardavėjas nebeturi galimybės Pirkėjui pateikti jo užsakytos prekės, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir Pirkėjo užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pirkėjas aiškiai patvirtina, kad supranta, jog Prekės užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai už Prekės užsakymą grąžinti Pirkėjui, jei Pardavėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių kliūčių negali pateikti Prekės pirkėjui. Lėšos bus grąžintos į mokėjimo kortelę / banko sąskaitą iš kurios pirkėjas atliko mokėjimą.

2.6. Prekių užsakymą gali pateikti:

2.6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems sukako 18 (aštuoniolika) metų;

2.6.2. fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą (išskyrus emancipuotus asmenis);

2.7. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas supažindinamas su Taisyklėmis bei Pirkėjas paspausdamas nuorodą „Sutinku“ patvirtina, kad jis susipažino su Taisyklėmis, su jomis sutinka ir gali apsipirkti elektroninėje parduotuvėje. 

2.8. Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus Prekės užsakymo pateikimo žingsniu:

2.8.1. kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu – atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas;

2.9. Visi Pirkėjo užsakymai yra saugomi Pirkėjo Asmeninėje pirkėjo aplinkoje.

2.10. Sąskaita – faktūra už Prekę siunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

2.11.  Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti Prekės užsakymo, Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per  7 darbo dienas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekę.

3. Apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekės kaina po Prekės užsakymo patvirtinimo negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo protingų ir maksimalių pastangų užtikrinti kainų teisingumą Prekės užsakymo momentu, Prekės kaina pakito dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (kurios įrodytinos). Tokiu atveju Pardavėjas, prieš patvirtindamas Prekės užsakymą, raštu informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui Prekę užsakyti teisinga kaina arba atšaukti Prekės užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Prekės užsakymas nėra vykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

3.2. Prekės užsakymas gali būti apmokomas:

3.2.1. elektronine bankininkyste;

3.2.2. mokėjimo pavedimu;

3.2.3. mokėjimo kortele;

3.3. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas Prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui panaikinti užsakymą.

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar kitoms valdžios institucijoms paskelbus Lietuvos Respublikoje karantiną (visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje) ar įvedus kitokias asmenų kontakto, taip pat verslo subjektų veiklos ribojimus (įskaitant papildomus higienos, ligos plitimo prevencijos priemonių taikymo reikalavimus) dėl SARS-CoV-2 (COVID-19), atsiskaitymas prekių pristatymo metu grynaisiais pinigais atitinkamą laikotarpį yra negalimas. Esant nurodytoms aplinkybėms Pardavėjo sprendimu atsiskaitymas pristatymo metu mokėjimo kortele taip pat gali būti apribotas.

4. Prekių pristatymas

4.1. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos visoje Lietuvos Respublikoje. Prekių pristatymo paslaugos mokestis taikomas Prekių užsakymo pateikimo momentu.

4.2. Pirkėjo užsakytos Prekės pristatomos į Pardavėjo parduotuves, Pirkėjo nurodytu adresu arba į paštomatus.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.5. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą, Pirkėjas neturi pakankamo grynųjų pinigų kiekio ir kt.), pakartotinai Prekės gali būti siunčiamos Pirkėjui dar vieną kartą, jeigu Pirkėjas su Pardavėju dėl to susitaria. Paskesniais atvejais Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą.

4.6. Prekių pristatymo terminai yra nurodomi Prekių aprašymuose. Pardavėjo nurodomi terminai yra preliminarūs. Pardavėjas negali garantuoti, kad Prekės visais atvejais be išimties bus pristatomos nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais užsakymo terminas gali pailgėti papildomai 1-14 darbo dienomis, tačiau apie tokią išimtį Pardavėjas informuoja telefonu arba el. paštu. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis aiškiai pareiškia ir sutinka, kad išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti. Pardavėjas įsipareigoja suderinti su Pirkėju kitas pristatymo sąlygas.

4.7. Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo momento.

4.8. Prekių pristatymo momentu Pirkėjas turi patikrinti siuntos pakuotės ir Prekės būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas pretenziją apie netinkamą Prekės komplektaciją, pažeidimus ar kitus neatitikimus privalo pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4.9. Detalesnė informacija apie pristatymo mokesčius pateikiama fujidream.lt skiltyje „Pristatymas“.

5. Prekių kokybė ir garantija

5.1. Kiekvienos  fujidream.lt parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame  fujidream.lt.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad  fujidream.lt parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3. Pardavėjas neatsako už parduotų Prekių (knygų) sudėtį (turinį), pavyzdžiui, knygos redagavimo/vertimo klaidas ar turinio kokybę. Atsakomybė už Prekių (knygų) sudėtį (turinį) tenka Prekės (knygos) tiekėjui (leidėjui), nurodytam prie Prekės(knygos) techninės informacijos.

5.4. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

5.5. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

6.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

6.2. Pirkėjas, pasinaudodamas Taisyklių 6.1 punkte nurodyta teise, praneša apie grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu info@fujidream.lt. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas nurodydamas prekių įsigijimo dokumento numerį bei prierašą „Grąžinamos prekės” ir grąžinimo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį) dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo.  

6.3. Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio  kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui Prekės trūkumų pašalinimui, nekokybiškų prekių pakeitimui ar grąžinimui.

6.4. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 6.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

6.4.1. Pageidautina, bet nebūtinai, kad Prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje arba taip pat saugiai supakuota;

6.4.2. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.4.3. Prekė turi būti švari;

6.4.4. Prekės tinkamumo naudoti terminas neturi būti pasibaigęs;

6.4.5. Prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės ir turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

6.4.6. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jei prekė negali būti pakeista kokybiška preke, pakeisti prekę kokybiška preke, ištaisyti prekės trūkumus;

6.4.7. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

6.5. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.7. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

6.8. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2. punkte nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

6.9. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžintą nekokybišką prekę, jei nėra Pirkėjo prašymo Prekę pakeisti kita kokybiška Preke ir grąžinta Prekė atitiko aukščiau išvardintas grąžinimo sąlygas, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

6.10. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(-ų) prekės(-ių).

6.11. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

6.12. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Pirkėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

7. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos

7.1. Pirkėjas:

7.1.1. turi teisę apsipirkti elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

7.1.2. turi teisę sudaryti Sutartį ar jos atsisakyti, pakeisti ar grąžinti kokybišką Prekę šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.1.3. įsipareigoja Asmeninėje pirkėjo aplinkoje ir (ar) pateikdamas Prekės užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, jiems pasikeitus, nedelsiant duomenis atnaujinti;

7.1.4. įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei tvarkyti savo Asmeninę pirkėjo aplinką. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo teisę naudotis Asmenine pirkėjo aplinka, jei nustato nesąžiningus ar neteisėtus Pirkėjo veiksmus;

7.1.5. privalo atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes ir paslaugas;

7.1.6. privalo laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

7.2. Pardavėjas:

7.2.1. turi teisę keisti šias Taisykles, elektroninės parduotuvės funkcijas, elektroninės parduotuvės prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį. Pirkėjui nesutikus su Pardavėjo pakeitimais, Pardavėjas turi teisė anuliuoti užsakymą;

7.2.2. turi teisę savo pasirinkimu ar susitarus su Pirkėju atskiriems ar visiems užsakymams, taip pat atskiroms ar visoms Prekių grupėms taikyti bet kokio dydžio akcijas, įskaitant akcijas matavimo, Prekių pristatymo paslaugoms, taip pat turi teisę panaikinti akcijas ar keisti akcijų sąlygas;

7.2.3. turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, kituose Pardavėjo priimtuose lokaliniuose aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

7.2.4. įsipareigoja dėti pastangas laiku ir tinkamai įvykdyti Pirkėjo užsakymą;

7.2.5. įsipareigoja suteikti visą būtiną informaciją;

7.2.6. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant atsako už savo asmens ir prisijungimo prie Asmeninės pirkėjo aplinkos duomenis, jų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima atsakomybę už trečiųjų asmenų naudojimąsi Pirkėjo Asmenine pirkėjo aplinka. Jei tretieji asmenys prisijungia prie Pirkėjo Asmeninės pirkėjo aplinkos, Pardavėjas laiko tokį asmenį Pirkėju.

8.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir nurodymų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir jose nurodytomis informacinėmis nuorodomis, Privatumo politika ar kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam nebuvo jokiais būdais apribota.

8.3. Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, nesilaikymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Pardavėjas neatsako už kitų asmenų pateikiamą informaciją tinklalapiuose, net jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų asmenų tinklalapius.

8.5. Pardavėjas parduoda Prekes elektroninėje parduotuvėje tik Pirkėjo buitiniam ar asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo, aptarnavimo ar perpardavimo tikslais ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

8.6. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius (nepriklausomai nuo to ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

9. Informavimas

9.1. Šiose taisyklėse nurodomi pranešimai siunčiami raštu, reiškia ir elektroninių laiškų siuntimą. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo Asmeninėje pirkėjo aplinkoje nurodytu arba užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroniniu paštu arba sms žinute nurodytu telefonu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus Pardavėjui siunčia el. paštu: info@fujidream.lt.

10. Pardavėjo taikomos akcijos

10.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama fujidream.lt  parduotuvės tinklalapyje.

10.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai negrąžinami ir į pinigus nėra keičiami.

10.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

10.5. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei Pirkėjo išsirinktos prekės vertės.

10.6. Išparduodamoms prekėms ir perskaitytoms knygoms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

10.7. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

11. Kitos nuostatos

11.1. Šios Taisyklės gali būti Pardavėjo vienašališkai keičiamos. Apie Taisyklių pakeitimą Pardavėjas informuoja Pirkėją Asmeninėje pirkėjo aplinkoje. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi elektronine parduotuve, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.

11.2. Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

11.3. Pirkėjas turi teisę reikšti pretenzijas Pardavėjui dėl įsigytų Prekių ir (ar) paslaugų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.4. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.